کد خبر: ۸۸۱۶
۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۲
مدیر دارایی‌های فیزیکی شرکت ملی گاز ایران:

استقرار نظام مدیریت دارایی فیزیکی با هدف تقویت تولید گاز است

مدیر دارایی‌های فیزیکی شرکت ملی گاز ایران گفت: بازآرایی ساختار مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت ملی گاز ایران که بر مبنای سه مؤلفه هزینه، ریسک و عملکرد می‌باشد و منجر به بهبود عملکرد و کارآیی عملیاتی در طول چرخه عمر دارایی‌ها می‌شود، از جمله مهم‌ترین اقدامات این مدیریت طی 29 ماه گذشته است.

به گزارش پرشین خبر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، ابوالفضل وروانی فراهانی در تشریح عملکرد این شرکت در حوزه مدیریت دارایی فیزیکی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، گفت: علاوه بر این، عمده اقدامات این مدیریت در 29 ماه اخیر در حوزه ریسک و بیمه تجهیزات، بهبود نظام فنی و اجرایی مقاوم‌سازی تأسیسات و استقرار و راهبری سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی، دسته بندی می‌شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که تولید در سازمان‌های دارایی‌محور وابستگی زیادی به سلامت فنی، قابلیت اطمینان و آماده به‌کاری تجهیزات و سیستم‌های دارایی فیزیکی دارد و استقرار و راهبری نظام مدیریت دارایی فیزیکی در سازمان‌ها منجر به بهبود عملكرد و اثربخشي تجهيزات و نهايتاً توسعه متوازن سازمان خواهد شد.
وروانی فراهانی در رابطه با اقدامات در حوزه ریسک و بیمه تجهیزات گفت: این مدیریت در راستای استقرار حاکمیت مدیریت ریسک، ارزیابی مخاطرات / ریسک‌های بیمه‌پذیر، تأسیسات شرکت ملی گاز ایران و تعیین سبد پوشش بیمه‌ای مناسب بر اساس ارزش واقعی دارایی‌ها به بومی‌سازی دانش و تدوین سیاست‌های اجرایی ارزیابی ریسک‌های بیمه پذیر و بهینه سازی محصولات بیمه‌ای تأسیسات بخش‌های انتقال و توزیع گاز پرداخته است.
مدیر دارایی‌های فیزیکی شرکت ملی گاز ایران در ادامه، افزود: در همین راستا، برنامه‌ریزی توسعه پروژه‌های مدیریت ریسک با رویکرد بیمه و ارزشگذاری تأسیسات و تجهیزات و اقدام برای تغییر بیمه‌نامه‌ها با ارزش‌گذاری واقعی تجهیزات با رویکرد حق بیمه حداقلی و اخذ خسارت حداکثری در زمان حوادث ناخواسته انجام شده است.
وی در رابطه با اقدامات آن مدیریت در بهبود نظام فنی و اجرایی مقاوم‌سازی تأسیسات شرکت ملی گاز ایران از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، گفت: مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری تأسیسات و ابنیه موجود، یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان متولی و بهره‌بردار اصلی شبکه و تأسیسات مرتبط با صنعت گاز در سطح کشور است.
به گفته وروانی فراهانی، به همین منظور، تشکیل کمیته فنی و تخصصی مقاوم‌سازی به ریاست معاون مدیر دارایی‌های فیزیکی شرکت ملی گاز ایران، برنامه‌ریزی اجرای پروژه مدیریت طرح مقاوم‌سازی و تاب‌آوری تأسیسات و ابنیه شرکت با رویکرد مدیریت ریسک ازجمله این اقدامات است.
مدیر دارایی‌های فیزیکی شرکت ملی گاز ایران در ادامه، با اشاره به استقرار و راهبری سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی در این شرکت گفت: در سازمان‌های دارایی‌محور، جریان اصلی کسب‌وکار بر اساس ارزش‌آفرینی از دارایی‌هاست و در این نوع سازمان‌ها، مدیریت دارایی فیزیکی به‌عنوان یک سیستم مدیریتی، شامل شیوه‌ها و فعالیت‌هایی منظم و هماهنگ است؛ از این رو استقرار و راهبری نظام مدیریت دارایی فیزیکی در سازمان‌ها منجر به بهبود عملكرد مالي، تصميمات سرمايه‌گذاري آگاهانه، مديريت ريسك، بهبود توليد و خدمات، توسعه اعتبار و برند، بهبود كارآيي و اثربخشي تجهيزات و نهايتاً توسعه متوازن سازمان خواهد شد.
وروانی فراهانی در پایان، با بیان این‌که مدیریت دارایی فیزیکی با پایداری تولید ارتباطی مستقیم دارد، گفت: برای ارتقاء سطح دسترسی پذیری تجهیزات و تاسیسات برای تحقق اهداف تولید، مدیریت دارایی فیزیکی شرکت ملی گاز ایران، ایجاد قابلیت‌ها وزیرساخت‌های رشد و توسعه مدیریت چرخه عمر دارایی‌های فیزیکی در بخش‌های توانمندسازی نیروی انسانی، سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه دارایی‌ها و همچنین ارتقاء حکمرانی مدیریت دارایی‌ها  با ستقرار حاکمیت فرآیند و طراحی الگو‌ها و ارتباطات سازمانی را در دستور کار خود قرار داده است.

ارسال نظر
اخبار روز
ادامه >>