درباره ما

پرشین خبر | persiankhabar.ir

سردبیر: مجید کریمیان

زمینه های فعالیت: اقتصادی و اجتماعی

زبان سایت: فارسی

شماره تماس: 09999826230