اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۰۶:۱۵
طلوع افتاب
۰۵:۵۱:۱۲
اذان ظهر
۱۳:۰۲:۴۶
غروب آفتاب
۲۰:۱۳:۲۶
اذان مغرب
۲۰:۳۳:۰۱