کد خبر: ۱۰۸۲۸
۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۱
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:

مهلت ۱۰ روزه برای رویت اوراق مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور با تبیین ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، از مهلت ۱۰ روزه برای رویت اوراق مالیاتی خبر داد.

به گزارش پرشین خبر به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف تکریم مودیان، ارائه مطلوب‌تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون تجارت الکترونیک، متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و اصلاحیه‌های بعدی شد.

۱- تمامی مؤدیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مؤدیان را در حساب کاربری آنان، بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع رسانی به شماره‌ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است، ارسال نماید. برای این دسته از مودیان، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می‌شود.

۲- سازمان می‌تواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره‌ای که تعلق آن به مودی، احراز شده باشد، جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور، ارسال می‌گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت، اوراق را رویت نماید، تاریخ رویت برگه توسط مودی، به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می‌شود. در غیر این صورت، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شمار خواهد آمد.

۳- هرگونه اعتراض مودی، وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل، قابل رسیدگی خواهد بود.

 

ارسال نظر
اخبار روز
ادامه >>