کد خبر: ۸۲۴۹
۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳:۴۱

درج اوراق صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)، با نمادهای "صخابر 611"، "صخابر 061"، "صخابر 61"، "صخابر 06" و "صخابر 006" در فهرست نرخ‌هاي بازار اوراق بدهي بورس تهران درج ‌شد.

به گزارش پرشین خبر به نقل از روابط عمومي و امور بین‌الملل بورس تهران، طبق مجوز پذیره‌نویسی شماره 122/145986 مورخ 1402/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ 1402/11/10 اوراق صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران جمعاً به مبلغ 35,000 میلیارد ریال، با هدف تأمین منابع مالی جهت خرید دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره توسط نهاد واسط از شرکت مخابرات ایران و سپس اجاره به شرط تملیک به بانی با نمادهای "صخابر611"، "صخابر061"، "صخابر61"، "صخابر06" و "صخابر006" در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد. مدت اجاره اوراق 4 سال، نرخ اجاره‌­­بها 23 درصد و مواعد پرداخت آن هر 3 ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است. همچنین ارکان اوراق به شرح زیر می‌باشد:
ناشر: شرکت واسط مالی دی سوم
ضامن: بانک تجارت
متعهدین پذیره‌نویسی و بازارگردان‌ها: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به میزان 57.14 درصد اوراق معادل 20,000,000 میلیون ریال، تأمین سرمایه تمدن به میزان 14.29 درصد اوراق معادل 5,000,000 میلیون ریال، تأمین سرمایه دماوند به میزان 14.29 درصد اوراق معادل 5,000,000 میلیون ریال، تأمین سرمایه کاردان به میزان 8.57 درصد اوراق معادل 3,000,000 میلیون ریال و تأمین سرمایه بانک ملت به میزان 5.71 درصد اوراق معادل 2,000,000 میلیون ریال.
صخابر611: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به مبلغ 20,000 میلیارد ریال
صخابر061: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه تمدن به مبلغ 5,000 میلیارد ریال
صخابر61: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه دماوند به مبلغ 5,000 میلیارد ریال
صخابر06: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه کاردان به مبلغ 3,000 میلیارد ریال
صخابر006: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ تأمین سرمایه بانک ملت به مبلغ 2,000 میلیارد ریال
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
حسابرس: سازمان حسابرسی
عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 مجوز انتشار اوراق صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش حسابرسی بیانیه ثبت تأمین مالی اوراق مذکور از پیوندهای زیر قابل دریافت است.

ارسال نظر
اخبار روز
ادامه >>